Kategorier
Checklistor

Medlemmar med pantbrev

I de flesta föreningar förekommer det att medlemmar har tagit ut ett pantbrev. Detta innebär skyldigheter för styrelsen i det löpande arbetet.

  • Styrelsen är skyldig att föra in alla pantförskrivningar in i föreningens lägenhetsregister.

För att kompensera för merarbetet är det får att föreningen tar ut en pantsättningsavgift som ska vara baserad på självkostnad.

Ofta baseras avgiften på prisbasbelopet – eftersom det då automatiks räknas upp med inflationen.

Exempel: En bostadsrättsförening tar ut en avgift motsvarande 1% av prisbasbeloppet, som för är 2020 är 47300 kr. Medlemmen betalar då 473 kr i pantsättningsavgift.

Viktigt: pantsättningsavgiften måste fastslås i föreningens stadgar.

Checklista för styrelsen

  • Utse en ansvarig för underhåll av lägenhetsregistret. Det är vanligt att uppgiften delegeras till föreningens ekonomiske förvaltare.
  • Reglera i stadgarna tydligt förpliktar medlemmar att omgående meddela pantförskrivningar till styrelsen.
  • Se även till att stadgarna förpliktar medlemmar att omgående meddela när pantsättningar upphör: t.ex vid slutbetalning av lån eller lösen i samband avflyttning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *